ADBA súlyhúzás szabályzat


Fotó: Karolina Krupska

A versenyen csak ADBA regisztrált kutyák vehetnek részt (beleértve az ivartalan kutyákat is).
A versenyen 9 hónapnál idősebb kutya vehet részt.
Csali használata nem engedélyezett. Kizárólag szóbeli parancs, motiváció használható. Versenyeinken FUN kategóriában is lehet indulni, ADBA törzskönyv nélküli kutyákkal, viszont csali használata itt sem engedélyezett!
9 különböző súlycsoportban versenyeznek a kutyák. Díjazásra kerül minden súlycsoport 1., 2., 3. helyezettje, kanok és szukák külön. A kutyák mérlegelés után az alábbi súlycsoportokba lesznek beosztva:
0 lbs – 25 lbs.............kanok és szukák külön
25 lbs – 35 lbs.............kanok és szukák külön
35 lbs – 45 lbs.............kanok és szukák külön
45 lbs – 55 lbs.............kanok és szukák külön
55 lbs – 65 lbs.............kanok és szukák külön
65 lbs – 75 lbs.............kanok és szukák külön
75 lbs – 85 lbs.............kanok és szukák külön
85 lbs – 95 lbs.............kanok és szukák külön
95 lbs és felette...........kanok és szukák külön
A helyszínen a kutyák mért súlyát átváltjuk fontba, és a kapott érték egész száma szerinti súlycsoportba fog kerülni a kutya. (Például: 22,36 kg = 49,29 lbs. A font értéknek csak az egész részét vesszük figyelembe, tehát a kutya súlya 49 lbs. Ez alapján a 45-55 lbs súlycsoportba kerül.) Ha egy kutya pont súlyhatáron van, a gazda választhat melyik súlycsoportban indítja. Súlycsoportot csak a regisztrációkor lehet választani.
Az eredmények testtömegindex alapján dőlnek el.
Az első, második, harmadik helyezettek pontokat fognak gyűjteni az alábbiak szerint:
1. helyezett ............. 8 pont
2. helyezett ............. 5 pont
3. helyezett ............. 3 pont
Trófea....................10 pont
A kutyák versengeni fognak az MWPPP trófeákért is. (Most Weight Pulled per Pound – Legnagyobb Testtömegindex). A súlyhúzás az erő és állóképesség tesztje, nem a nyers erőé.
Három MWPPP (Legnagyobb testtömegindex) trófea kerül kiadásra. Egy a 45 lbs alatti súlycsoportok győztesének, egy a 45-75 lbs közötti súlycsoportok győztesének, és egy 75 lbs felett. A kutyák a saját súlycsoportuk alapján versengenek a trófeákért. A kutya neme nem döntő tényező ennél a díjnál.
Kiosztásra kerül még egy MWP (Most Weight Pulled - Legynagyobb elhúzott súly) trófea is. Az a kutya kapja, aki a versenyben a legnagyobb súlyt húzza el.
Kanok és szukák egymás után húznak a súlycsoportjukban, a kanok kezdenek. (A bíró minden szukát ellenőriz a tüzelés végett.)
A verseny előtt a bíró megbeszélést tart a felvezetőkkel. A megbeszélésen dől el, hogy az időt a bíró indítja egy „Go!” vagy „Pull!” vezényszóval, vagy a felvezető indítja az időt a kutya elengedésével. (A kutya elengedésekor mind a négy lábának a földön kell lennie!) A felvezetőnek tudatnia kell a bíróval a húzás megkezdése előtt, hogy melyik indítási módot választja.
A kutyának ahhoz, hogy pontot és díjat szerezhessen minimum egy teljes húzást teljesítenie kell.
Három hiba után a versenyző kizárásra kerül a versenyből. (Hiba, Hiba, Kizárás). Hibát akaratlanul, vagy szándékosan is el lehet követni. Hibák lehetnek:
- a kocsi vagy a kutya érintése, miután az idő már elindult,
- a kutya húzása, megtolása, vagy bedobása a startnál,
- a felvezető bármilyen agresszív fellépése a kutyával szemben,
- a 60 mp-es időkorlát túllépése (a húzást attól még befejezheti)
Alibik: nem szándékos körülmények, melyek miatt a kutya nem tudja befejezni a húzást. A bíró megállítja az órát, és utasítást ad. (Ilyen körülmény lehet pl.: a hám betekeredése, bármely eszköz meghibásodása, vagy bármilyen küldő behatás, ami megakadályozza a kutyát a húzása befejezésében.) A felvezető utalhat egy alibire, de a bíró hozza meg a végső döntést. Két alibi=1 hiba.
Ha a húzás hiba vagy alibi miatt meghiúsul a kutyát azonnal vissza kell vinni a starthoz, és újrakezdeni. A húzás csak akkor lesz érvényes, ha nem szakítja félbe semmi. Ha a kutya kizárásra kerül, akkor az utolsó érvényes húzása lesz az eredménye.
Ha a kutya a pályán kívül húzza el a súlyt, érvényes húzásnak számít, egészen addig míg nem hibázik, vagy alibi nem következik be.
A kutyának a teljes 4,5 méteren kell húznia a kocsit, 60 mp alatt.
A kezdősúly a bíró által lesz meghatározva, miután a súlycsoportok felvezetőivel megbeszélte azt. A kezdősúly nem lehet kevesebb, mint a súlycsoport legnehezebb kutyája súlyának háromszorosa, plusz a kocsi. Ha összevonja a súlycsoportok kezdő súlyát, akkor a verseny legnehezebb kutyája súlyát kell figyelembe venni, plusz a kocsi. Csak a teljes, megszakítatlan húzás érvényes. Hiba, vagy alibi esetén újra kell kezdeni a húzást.
A bíró határozza meg az emelés nagyságát minden körben. A bíró szava végleges!
Maximum 4 emelést lehet kihagyni. Nem muszáj egymás utáni húzásokat. Kihagyni csak akkor lehet, ha a kutyának már van egy érvényes húzása.
A kutyák súlycsoportonként versenyeznek, amikor egy súlycsoporton belül minden kutya teljesített az általa elhúzott legnagyobb súlyt, megtörténik a súlycsoport eredményhirdetése és kezdődik a következő súlycsoport. Ezt a szabályt nem kötelező betartani, amennyiben a rendező klub úgy dönt.
A kutyák egymás után húznak, de, ha hamarabb kerülne a kutyára a sor mint, 5 perc akkor pihenhet 5 percet két húzása között. Ha letelt az öt perc a húzás folytatódik.
A kutyákra rá kell adni a hámot miután szólították és a várakozási területen is viselniük kell. A kocsi első kerekét közvetlenül a startvonal mögé kell állítani, amikor a kerék eléri a vonalat az óra elindul. A húzás addig tart amíg a kocsi első kereke el nem éri a célvonalat.
Maximum két felvezetője lehet egy kutyának. A felvezetők nem lehetnek a kutya mögött, a húzás megkezdésének pillanatától.
Azonos elhúzott súly esetében a húzás ideje dönt. Ha döntetlen esetében a Klub kifogy a súlyokból bármilyen más súly használható, amíg a bíró és a szervezők jóváhagyják. (A biztonság és a Klub felelőssége az első, mikor fontolóra vesznek egy ilyen lehetőséget. Emiatt inkább a húzás ideje használandó a döntetlen eldöntésére.) A bíró dönti el, hogy miképp születik döntés. A bíró szava végleges!

A bíró hitelesíti a Klub kocsiját és a használt súlyokat. A kocsi és az összekötő kötél súlya beleszámít az elhúzott súlyba.
Az összekötő kötél nem lehet rövidebb 120 cm-nél, és nem lehet hosszabb 180 cm-nél. A felvezető nem hagyhat 30 cm-nél nagyobb lazulást a kötélen.
A kutya felvezetőjének biztosítania kell a hámot. (Egy jól illeszkedő hám előny a kutyád számára. Ez arra ösztönzi a felvezetőket, tulajdonosokat, hogy készíttessenek saját hámot, mely jól illeszkedik a kutyára, és a lehető legkisebb súlyú.)Minden hámnak „standard” hámnak kell lennie. Rugókat, sokkolót stb tilos használni a hámon. Húzás közben tilos a póráz használata.
Felület: a Klub által választott bármilyen felület alkalmazható a pályán, ami sima és sík. Ellenezzük a fedetlen betonozott felületet a kutyák lábának védelmének érdekében. (Minden kutya ugyanazzal a kocsival, ugyanazon a felületen, ugyanolyan körülmények között húz a verseny folyamán.)
A várakozó terület a súlyhúzó pálya előtt van, ha a helyszín engedi, elég távol ahhoz, hogy ne zavarják a húzó kutyát.
A súlyhúzó pályától 3-3 méterre a területet le kell keríteni, hogy a nézők ne a pálya körül zsúfolódjanak össze, és ne zavarják a húzó kutyát. Minden kutyát távol kell tartani a súlyhúzó pályától.
A start és célvonalat egyértelműen kell megjelölni a húzó felület teljes szélességén, elegendő helyet hagyva a 4,5 m után, hogy a kutya a húzó felületen maradhasson a húzás befejeztével.
A kutyák a várakozó területre lesznek hívva, ahol a kutyák számát ellenőrzik. A húzás súlycsoportok szerint kezdődik, a legkisebb kutya kezd.

A rendezvényen résztvevő kutyák póráza nem lehet 120cm-nél hosszabb, és „csatos” nyakörvvel kell használni. A nyakörvnek biztonságosnak kell lennie. Gyorskioldó karabiner, fojtó lánc, felxi póráz használata tilos.
Tüzelő szukával nem lehet a rendezvényen részt venni. Tüzelő szuka indítása esetén a bíró kizárja a kutyát, nevezési díj visszatérítésére ez esetben nincs lehetőség.
Emberrel agresszív kutyák nem vehetnek részt a versenyen (szájkosárban és anélkül sem). Semmilyen agresszív fellépés nem megengedett a kutya részéről a felvezető, vagy bármely személy felé. Ha egy ilyen kutya részt vesz a versenyen a bíró kizárja a kutyát, nevezési díj visszatérítésére ez esetben nincs lehetőség. A kutya izgatottsága nem számít agressziónak.
A versenyzők által használt minden felszerelést ellenőriznie kell a bírónak használat előtt.
A súlyhúzó pálya szintjét a bírónak a húzás előtt ellenőriznie kell. Az, hogy verseny közben hányszor legyen ellenőrizve a pálya szintje a verseny előtti megbeszélésen dől el. (Ezt csak súlycsoportok között lehet elvégezni, súlycsoport közepén nem.)
Semmilyen mesterséges segédeszköz nem használható a kutyák lábán, szőnyegen stb. (A kutyák mancsának tisztának kell lennie, mentesnek mindenféle szennyeződéstől.
Semmi mesterséges segédeszköz vagy tiltott anyag nem használható a kutya teljesítményének fokozására.
ADBA ACE titulussal rendelkező kutyák nem vehetnek részt a hagyományos súlyhúzó versenyeken. Egy kutya nem tekinthető ACE-nek, míg a 100 pontot el nem éri.